Kaç Kişi Ziyaret Etti ?

10 Eylül 2014 Çarşamba

Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek ‘Eğitim Ve Öğretim Desteği’ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek ‘Eğitim Ve Öğretim Desteği’ne
İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 
1.  Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? 
Eğitim  ve Öğretim Desteğinden  yararlanmak  isteyen  özel  okullar  8-25 Ağustos  2014  tarihleri 
arasında  MEBBİS’te  yer  alan  Özel  Öğretim  Kurumları  modülü  üzerinden  başvurularını 
yapacaktır. 
2.  Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? 
Eğitim  ve  Öğretim  Desteğinden  yararlanmak  isteyen  öğrenci  velisi/vasisi  e-Okuldaki  Özel 
Kurumlar Eğitim  ve Öğretim Desteği Menüsü  üzerinden  8-25 Ağustos  2014  tarihleri  arasında 
yapacaktır. 
3.  Öğrenci ve okulların ilçe onay işlemleri hangi tarihlerde yapılacaktır? 
Teşvikten  yararlanmak  isteyen  özel  okulların  ilçe  onay  işlemleri  19-25 Ağustos  2014  tarihleri 
arasında yapılacaktır.  
4.  Destek  verilecek  Özel  Okulların  ve  destekten  yararlandırılacak  öğrencilerin  ilanı  hangi 
tarihlerde yayınlanacaktır?  
Destekten  yararlandırılacak  öğrenciler  ve  özel  okulların  ilanları  28  Ağustos  2014  tarihinde 
yapılacaktır. 
5.  Destek verilecek Özel Okul Kontenjanlarının İlanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır?  
Destek verilecek özel okulların kontenjanları 4 Eylül 2014 tarihinde yayımlanacaktır. 
6.  Destekten yararlanacak Öğrenciler tercihlerini hangi tarih aralığında yapacaktır? 
Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler tercihlerini 5-9 Eylül 2014 tarihinde yapacaklardır. 
7.  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin yerleştirme  sonuçları ne  zaman 
ilan edilecektir? 
Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak  isteyip  tercih yapan öğrenciler  için 10 Eylül 2014 
tarihinde Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir. 
8.  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtları hangi  tarihlerde 
alınacaktır? 
Eğitim  ve  Öğretim Desteğinden  yararlanmaya  hak  kazanan  öğrenciler  kesin  kayıtlarını  10-18 
Eylül 2014 tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır. 
9.  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıt sonrası yedek öğrenci 
kayıtlarının ilanı hangi tarihte açıklanacaktır? Yedek öğrencilerin kayıtlarının ilanı 19 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. 
10. Yedek öğrenci kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır? 
Yedek öğrenci kayıtları 22-30 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 
11. 2014-2015  Eğitim  ve  Öğretim  Yılında  Özel  Okullarda  Öğrenim  Gören  Öğrenciler  İçin 
Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  Verilmesine  İlişkin  Tebliğ’de  yer  alan  okul  türlerine  göre 
toplam kaç öğrenciye destek verilecektir? 
Okul  öncesi  50.000,  ilkokul  50.000,  ortaokul  75.000,  ortaöğretim/temel  lise  75.000  öğrenci 
olmak üzere toplam 250.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir. 
12. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek  tutarları ve öğrenci 
sayısı ne kadardır? 
50.000  okul  öncesi  öğrencimiz  adına  2014-2015  eğitim  öğretim  yılı  için  2.500  TL  bedel 
kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 
13. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı 
ne kadardır? 
50.000  ilkokul  öğrencimiz  adına  2014-2015  eğitim  öğretim  yılı  için  3.000  TL  bedel 
kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 
14. Eğitim  ve Öğretim  Desteği  verilecek Ortaokul  kademesinde,  destek  tutarları  ve  öğrenci 
sayısı ne kadardır? 
75.000  ortaokul  öğrencimiz  adına  2014-2015  eğitim  öğretim  yılı  için  3.500  TL  bedel 
kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 
15. Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  verilecek  Orta  öğretim  ve  temel  lise  kademesinde,  destek 
tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır? 
75.000  ortaöğretim  öğrencimiz  adına  2014-2015  eğitim  öğretim  yılı  için  3.500 TL,  temel  lise 
öğrencilerimiz için ise 3.000 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 
16. Okul  öncesi  eğitim  kurumlarında  eğitim  öğretim  desteğinden  hangi  yaş  aralığındaki  yer 
alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir? 
Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak, 
17. Okul  öncesi  eğitim  kurumlarında  olan  öğrencilerin  başvuru  işlemleri  nasıl 
gerçekleştirilecektir? 
Okul  öncesi  eğitim  kurumlarında  (anaokulu  ve  anasınıfları)  öğrenim  görecek  yaşları  48-66  ay     
arasında  olan  öğrencilerin  velileri/vasileri  eğitim  ve  öğretim  desteği  için  resmi  okullardan  e-
Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. 
 18. Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmak  isteyen  ve  herhangi  bir  okulda  kaydı 
görünmeyen okul öncesi öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır? 
Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmak  isteyen  ve  herhangi  bir  okulda  kaydı  görünmeyen 
okul  öncesi  öğrencilerin  velileri/vasileri  okul  öncesi  eğitim  yapılan  resmi  okullara  aday 
kayıtlarını  yaptırarak  eğitim  ve  öğretim  desteği  için  e-Okuldaki  Özel  Kurumlar  Eğitim  ve 
Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. 
19. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları nasıl 
yapılacaktır? 
Başvurular öğrencilerimizin kayıtlı olduğu resmi okul müdürlüklerinde yapılacaktır.  
20. Azınlık okulunda öğrenim gören öğrenciler nereye başvuru yapabileceklerdir? 
Azınlık  okulunda  okuyan  öğrenciler  kayıtlı  oldukları  okul  müdürlüklerinde  başvurularını 
yapacaklardır. 
21. Eğitim  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan;  ilkokul,  ortaokul  ve  orta  öğretim  okul 
türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi ne kadardır? 
Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmaya  hak  kazanan  öğrenci  okulun  eğitim  süresince  bu 
haktan  yararlanacaktır.  Örneğin  ilkokul  birinci  sınıftan  dördüncü  sınıf  sonuna  kadar,  beşinci 
sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on  ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim 
ve  öğretim  desteğinden  öğrenci  yararlandırılacaktır.  Geçişlerde  öğrenci  ayrıca  destekten 
yararlanmak için başvuru yapabilecektir. 
22. Eğitim  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrenciler  hangi  durumlarda  destekten 
yararlanma haklarını kaybederler? 
Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan öğrenci 
eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.  
23. Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerden  belirtilen  tarihlerde  kaydı 
yapılmayan öğrenciler destekten faydalanabilecek mi? 
Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrenci belirtilen tarihlerde özel okula kaydını 
yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir. 
24. Tercih  sonrasında  yerleşmeye  hak  kazanan  öğrenciler  başvurularını  nereye 
yapacaklardır? 
Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazandıkları özel okul 
müdürlüğüne kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptıracaktır. 
25. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli 
nasıl ödenecektir? 
Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  eğitim  ve  öğretim  destek  bedeli 
%35’i  Kasım,  %35’i  Şubat  ve  %30’u  Haziran  aylarında  olmak  üzere  öğrenim  gördükleri 
okullarına ödenecektir.  
26. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli 
öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme yapılacaktır? 
Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  eğitim  ve  öğretim  destek  bedeli 
%35’i  Kasım,  %35’i  Şubat  ve  %30’u  Haziran  aylarında  olmak  üzere  öğrenim  gördükleri 
okullarına ödenecektir. 
27. Veliler/vasiler,  okulların  ilan  etmiş  oldukları  yıllık  eğitim  ücretinin  Bakanlıkça 
karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ödeyecekler mi? 
Veliler/vasiler,  okulların  ilan  etmiş  oldukları  yıllık  eğitim  ücretinin  Bakanlıkça  karşılanacak 
eğitim  ve  öğretim  desteğinin  dışında  kalan  bedelini  ayrıca  okula  ödeyeceklerdir.  Bu  nedenle 
veliler/vasiler,  kayıt  yaptıracakları  okulların  ücretleri  ve  diğer  şartları  hakkında  bilgi  edinip 
tercihlerini belirleyecektir. 
28. Öğrenciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmelidir? 
Öğrenci velileri,  tercih etmeyi düşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine ve  şartlarına dikkat 
edeceklerdir. 
29. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim 
desteği  verilen  ve  şartları  taşıyan  farklı  bir  okula  nakil  olmaları  halinde,  destek  devam 
edecek mi? 
Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  Bakanlıkça  eğitim  ve  öğretim 
desteği verilen ve şartları  taşıyan  farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu 
okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler 
için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır. 
30. Nakil olan öğrencilerin ödemeleri hangi kuruma yapılır? 
Bu  durumdaki  öğrenciler  için  yapılacak  ödemeler,  ödeme  dönemlerinde  nakil  olduğu  okuluna 
yapılır. 
31. Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  velileri/vasileri  kayıtlarını 
yaptırırken hangi belgeler istenecektir? 
Varsa uluslararası  federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına  ilişkin belgenin veya 
resmi  makamlarca  ulusal  veya  il  düzeyinde  yapılan  yarışmalarda  alınan  derecelere  (birinci, 
ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği, 
Öğrencinin  birlikte  yaşadığı  aile  bireylerine  ait  2014  yılı Haziran  ayı  toplam  gelir  durumunu 
gösteren  vergi  dairesi,  muhasebe  birimleri  veya  ilgili  kişi,  kurum  ve  kuruluşlardan  alınacak 
belge, 
Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri, 
Harp  veya  vazife  malulü  sayılanların  ilk  ve  orta  öğrenim  çağındaki  çocuklarıyla  haklarında 
koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri, 
kayıt esnasında özel okula teslim edilir.  
32. Dönüşüm programına alınan okullar destekten faydalanabilecek mi? 
 e-Kılavuzun  yayımlandığı  tarih  itibariyle  Bakanlıkça  Dönüşüm  Programı  Kabul  Formu 
düzenlenen  ve  28  Ağustos  2014  tarihine  kadar  kurum  açma  izni  ile  işyeri  açma  ve  çalışma 
ruhsatı alan kurumlardan; Yönetmeliğin 48’inci maddesinin 1 ve 3’üncü  fıkrasında ve Ek 2’nci 
madde  hükümlerinde  başvuru  ile  ilgili  şartlar  dışındaki  diğer  şartları  yerine  getiren 
kurumlar07/08/2014  tarih  ve  29081  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  2014-2015  Eğitim  ve 
Öğretim  Yılında  Özel  Okullarda  ÖğrenimGören  Öğrenciler  İçin  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği 
Verilmesine İlişkin Tebliği ile bu e-Kılavuzda yer alan haklardan yararlanacaktır. 
33. Başvuru alacak okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri 
için alınan tedbirler nelerdir? 
Tüm  İl  Müdürlüklerine  yazılı  talimatlar  gönderildi.  Eksik  görülen  hususlar,  mail  ve  telefon 
görüşmeleriyle takip edilmektedir. 
34. Okul öncesinde eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir? 
Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak. 
35. İlkokul 1.sınıfta eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir? 
İlkokul birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak, 
   
36. Ortaokulu ve  imam hatip ortaokulu 5.sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerinin başvuru 
şartları nelerdir? 
15  Eylül  2014  tarihi  itibariyle  ortaokul  ve  imam-hatip  ortaokulu  beşinci  sınıflarına  kayıt 
şartlarına sahip olmak, 
37. Ortaöğretim kurumlarının 9. ve hazırlık sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin başvuru 
şartları nelerdir? 
Ortaöğretim kurumlarının 9’uncu ve hazırlık  sınıflarına kayıt olacakların başvurabilmeleri  için; 
ortaokulu  veya  imam-hatip  ortaokulunu  bitirmiş  ve  15  Eylül  2014  tarihi  itibariyle  18  yaşını 
bitirmemiş olmak, 
38. Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmak  isteyen  özel  okulların  yapacağı  işlemler 
nelerdir? 
2014-2015  Öğretim  Yılı  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  Başvuru  ve  Yerleştirme  Takviminde 
belirtilen tarihlerde özel okul yöneticileri, MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü 
üzerinden başvurularını yapacaktır. 
39. Öğrenci  başvurularını  alacak  resmi  okulların  ve  azınlık  okullarının  yapacakları  işlemler 
nelerdir? Okul  yöneticileri  varsa Yönetmelik  eki Eğitim  ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin 
Tespit  Formu  (Ek-12)’nun1’inci  maddesinin  b,  c,  d  fıkralarında  yer  alan  bilgileri  Modüle 
işleyecektir. 
Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit 
Formu  (Ek-12)’nun2’nci maddesinde belirtilen;   Ailenin Aylık Toplam Gelirine  ilişkin belgeye 
göre bilgileri Modüle girecektir. 
Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit 
Formu  (Ek-12)’nun3’üncü  maddesinde  belirtilen;  Ailede  Öğrenim  Gören  Diğer  Çocuklar 
bölümünde  üniversitede  okuyan  veya  2014-2015  eğitim  öğretim  yılında  üniversitede  okumaya 
hak kazanan öğrenci bilgilerini Modüle girecektir. 
    Özel  okul  yöneticileri  Yönetmelik  eki  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  Verilebilecek  Öğrencilerin 
Tespit Formu  (Ek-12)’nun6’ncı maddesinde belirtilen; 5580  sayılı Kanunun 13’üncümaddesine 
göre  2013-2014  eğitim  öğretim  yılında  kurumlarında  ücretsiz  öğrenim  gören  öğrencilerin 
bilgilerini Modüle girecektir. 
Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit 
Formu  (Ek-12)’nda  yer  alan  bilgi  ve  belgeleri  kontrol  ederek Modüle  işleyeceklerdir. Başvuru 
çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza 
edilecektir. 
Yukarıda  belirtilen  belgelerin  aslı  görülerek  bir  örneği  okul  müdürlüğü  tarafından  teslim 
alınacaktır. 
40. Destekten  yararlanmak  isteyen  öğrenci  velilerinin/vasilerinin  yapacakları  işlemler 
nelerdir? 
Veliler/vasiler,  öğrencinin  kayıtlı  bulunduğu  resmi  veya  azınlık  okul  müdürlüklerinde,  e-
Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır. 
Veliler/vasiler,  uluslararası  federasyonlarca  yapılmış  olan  ve  öğrencinin  katılmış  olduğu 
olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve  il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere 
(birinci,  ikinci,  üçüncü)  ait  belgelerin  bir  örneğini  asıllarını  ibraz  etmek  suretiyle  başvuru 
esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. 
Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 
2014  yılı Haziran  ayı  toplam  gelir  durumunu  gösteren  vergi  dairesi, muhasebe  birimleri  veya 
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi başvuru esnasında okul müdürlüğüne  teslim 
edecektir. 
Veliler/vasiler,  üniversitede  öğrenim  gören  diğer  kardeşlerin  öğrenim  durumunu  veya 
üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında okul müdürlüklerine 
teslim edecektir. 
41. Öğrencilere kaç tercih hakkı verilecektir? 
Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  velileri/vasileri  5-9  Eylül  2014 
tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır. 
42. İlçe millî eğitim müdürlüklerinin yapacakları işlemler nelerdir? 
İlçe  Millî  Eğitim  Müdürlükleri;  ücretsiz  öğrenim  gören  harp  veya  vazife  malulü  kişilerin 
çocuklarının belgelerini kontrol ederek onaylayacaktır. Özel  okullar  tarafından  başvuru  esnasında Modüle  girilen Yönetmelik  eki Eğitim  ve Öğretim 
Desteği Verilebilecek Okulların Tespit Formu (Ek-11)’nda belirtilen bilgileri belgeleriyle kontrol 
ederek Modül  üzerinden  onay  vereceklerdir.  Başvuru  çıktısının  onaylı  bir  örneği  özel  okula 
verilecek bir örneği de ilçe millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. 
43. Bakanlıkça yapılacak işlemler nelerdir? 
Bakanlık,  eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmaya  hak  kazanan  özel  okullar  ve 
kontenjanlarını ve destekten yararlanmaya hak kazanan öğrencileri takvimde belirtilen tarihlerde 
ilan edecektir.  
44. Kayıt alacak özel okulların yapacakları işlemler nelerdir? 
Uluslararası  federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına  ilişkin belgenin veya  resmi 
makamlarca  ulusal  veya  il  düzeyinde  yapılan  yarışmalarda  alınan  derecelere  (birinci,  ikinci, 
üçüncü) ait belgenin onaylı örneği, 
Öğrencinin  birlikte  yaşadığı  aile  bireylerine  ait  2014  yılı Haziran  ayı  toplam  gelir  durumunu 
gösteren  vergi  dairesi,  muhasebe  birimleri  veya  ilgili  kişi,  kurum  ve  kuruluşlardan  alınacak 
belge, 
Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri, 
Harp  veya  vazife  malulü  sayılanların  ilk  ve  orta  öğrenim  çağındaki  çocuklarıyla  haklarında 
koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri, 
kayıt esnasında özel okullar tarafından teslim alınarak muhafaza edilecektir. 
45. Gelir beyanın da hangi tarih baz alınacaktır? 
Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait  toplam gelir durumunu gösteren belgenin  tarihi 
2014 yılı Haziran ayı olacak.  
46. Kontenjanlar hangi kriterlere göre belirlendi? 
Yörenin  kalkınmada  öncelik  derecesi,  gelişmişlik  durumu,  eğitim  bölgesinin  öğrenci  sayısı, 
derslik  başına  düşen  öğrenci  sayısı  ve  illerdeki  özel  okul  sayıları  göz  önünde  bulundurularak 
kontenjanlar belirlenmiştir. 
47. Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılacaktır? 
  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  verilebilecek  öğrencilerin  tespitinde;  öğrencinin  başarı  durumu, 
ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, anne babanın durumu, öğrencinin aldığı 
disiplin  cezaları  gibi  faktörler  belirleyici  olacaktır.  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  verilebilecek 
okulların  tespitinde  ise; okulun  bulunduğu  ilin  teşvik  bölgesi, okulun öğrenci  puan ortalaması, 
ücretsiz  öğrenim  gören  harp  veya  vazife  malulü  kişilerin  çocuklarının  sayısı,  derslik  başına 
düşen öğrenci sayıları, özel okul sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okuldaki öğretmen 
sayısı, bina kontenjanı gibi faktörler belirleyici olacaktır. 
48. Özel  okullarda  kayıtlı  veya  ilk  defa  kayıt  yapacak  öğrenciler  eğitim  ve  öğretim 
desteğinden  faydalanabilecekler midir? Eğitim  ve  Öğretim  Desteğinden  yararlanabilmek  için  resmi  okullarda  kayıtlı  olmak 
gerekmektedir.  
49. İlkokul 1. 2. 3. ve  4. Sınıfı özel okulda okuyup  5. Sınıfı özel okulda  devam etmek  isteyen 
öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden  faydalanabilecekler midir? 
Bu  öğrencilerin  velileri;  ikametlerine  uygun  olan  resmi  okula  aday  kayıt  yaptırarak  eğitim  ve 
öğretim desteğine başvurabilirler. 
50. Okul Öncesi eğitim kurumlarında geçen yıl kayıt olup ta bu yıl tekrar devam edecek olan 
öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden  faydalanabilecekler midir? 
48-66  ay  arasında  olan  öğrencilerimizin  velileri/vasileri  eğitim  ve  öğretim  desteği  için 
başvurabilirler. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı 
görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan  resmi okullara 
aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği  için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve 
Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. Bu öğrenciler bir yıl süreyle eğitim 
ve öğretim desteğinden faydalandırılabilecektir. 
51. İlkokul, Ortaokul ve Liselerde eğitim gören öğrencilere eğitim ve öğretim desteği ne kadar 
süre ile geçerli olacaktır? 
Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmaya  hak  kazanan  öğrenci  okulun  eğitim  süresince  bu 
haktan  yararlanacaktır.  Örneğin  ilkokul  birinci  sınıftan  dördüncü  sınıf  sonuna  kadar,  beşinci 
sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on  ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim 
ve  öğretim  desteğinden  öğrenci  yararlandırılacaktır.  Geçişlerde  öğrenci  ayrıca  destekten 
yararlanmak için başvuru yapabilecektir. 
52. Eğitim ve Öğretim Desteği ücreti kılavuzda belirlenen oranda   her yıl sabit olarak devam 
mı edecektir? 
Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  bedelleri  her  yıl  Maliye  Bakanlığı  ve  Millî  Eğitim  Bakanlığı 
tarafından yeniden belirlenecektir. 
53. TEOG  sınavına  katılan  Özel  Okulda  okuyan  öğrencilerin  eğitim  öğretim  desteği  nasıl 
yapılacaktır? 
8. Sınıf  öğrencileri  sınıf  atlatma  işlemi  sonrasında  resmi  okullardan  eğitim  ve  öğretim  desteği 

Popüler Yayınlar

Google Analytics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

İzlemek İstediğiniz Mobese Kamerasına Tıklayınız…


mobese tv online ... Mobese Kameraları Canlı İzle !... Kanarya Adaları-Tenerife-Hotel Villa Cortes-Pool Miniatürk Mobese Canlı İzle... Galata Kulesi Mobese Canlı İzle... Pierre Loti Mobese Canlı İzle... Anadolu Hisarı Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 2 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 1 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Meydanı Mobese Canlı İzle... B. Çamlıca Mobese Canlı İzle... K. Çamlıca Mobese Canlı İzle... Doğatepe Mobese Canlı İzle... Dragos Mobese Canlı İzle... Eminönü sesli HQ Mobese Canlı İzle... Eminönü Mobese Canlı İzle... Emirgan Mobese Canlı İzle... Eyüp Sultan Mobese Canlı İzle.. Eyüp Sultan sesli HQ Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 2 Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 1 Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi HQ Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi 2 Mobese Canlı İzle... Kadıköy Mobese Canlı İzle Kapalıçarşı Mobese Canlı İzle Kız Kulesi Mobese Canlı İzle Mercan Mobese Canlı İzle İETT Metrohan Mobese Canlı İzle Mısır Çarşısı Mobese Canlı İzle Salacak Mobese Canlı İzle Saraçhane 1 Mobese Canlı İzle Saraçhane 2 Mobese Canlı İzle Saraçhane sesli HQ Mobese Canlı İzle Sepetçiler Kasrı HQ Mobese Canlı İzle Sultanahmet HQ Mobese Canlı İzle... Sultanahmet sesli HQ Mobese Canlı İzle... Ulus Parkı HQ Mobese Canlı İzle Taksim HQ Mobese Canlı İzle İzmir Saat Kulesi Mobese Canlı Yayın Kameraları İzmir Gümrük Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir İskele Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir Bostanlı Sahil Mobese ve Trafik Canlı Yayın İzmir Karşıyaka iskele Mobese ve Trafik Canlı Yayı. Kütahya Mobese Kamerası Deprem Anı İzle Mersin Toroslar Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çamlık Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çınar Meydanı Mobese Kamerası Rize Menderes Bulvarı Mobese Alanya Sahil Mobese Kamerası Canlı İzle Kastamonu Mobese Kameraları Trafik Kazaları İzle İl İl Mobese Kameraları ve 360 Derece Sanal Turlar... Adana Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAdıyaman Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAfyonkarahisar Mobese Kameraları ve Trafik Kameral...Ağrı Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAmasya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ankara Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Antalya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Artvin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aydın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Balıkesir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bilecik Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bingöl Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bitlis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bolu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Burdur Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bursa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çanakkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çankırı Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çorum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Denizli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Diyarbakır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Edirne Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Elazığ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzincan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzurum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Eskişehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gaziantep Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Giresun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gümüşhane Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hakkari Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hatay Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Isparta Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Mersin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İzmir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kars Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kastamonu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kayseri Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırklareli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kocaeli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Konya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kütahya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Malatya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Manisa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kahramanmaraş Mobese Kameraları ve Trafik Kamerala... Mardin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muğla Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muş Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Nevşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Niğde Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ordu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Rize Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sakarya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Samsun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Siirt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sinop Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sivas Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tekirdağ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tokat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Trabzon Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tunceli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şanlıurfa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Uşak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Van Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yozgat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Zonguldak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aksaray Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bayburt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karaman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırıkkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Batman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şırnak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bartın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ardahan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Iğdır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yalova Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karabük Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kilis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Osmaniye Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Düzce Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Web Tv Online İSTANBUL ŞEHİR KAMERALARI CANLI İZLE İSTANBUL CANLI YAYIN TRAFİK KAMERALARI İZLE TÜRKİYE CANLI YAYIN KAMERALAR İZLE AFRİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ASYA CANLI KAMERA YAYINLARI ORTA ve KUZEY AMERİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ALMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI AVUSTURYA CANLI KAMERA YAYINLARI BULGARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI ÇEK CUMHURİYETİ CANLI KAMERA YAYINLARI DANİMARKA CANLI KAMERA YAYINLARI ESTONYA CANLI KAMERA YAYINLARI FİNLANDİYA CANLI KAMERA YAYINLARI FRANSA CANLI KAMERA YAYINLARI GALLER CANLI KAMERA YAYINLARI HOLLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İNGİLTERE CANLI KAMERA YAYINLARI İRLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İSKOÇYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSPANYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI İSVİÇRE CANLI KAMERA YAYINLARI İTALYA CANLI KAMERA YAYINLARI LETONYA CANLI KAMERA YAYINLARI MACARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI MONAKO CANLI KAMERA YAYINLARI NORVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI POLONYA CANLI KAMERA YAYINLARI ROMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI RUSYA CANLI KAMERA YAYINLARI SIRBİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVAKYA CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVENYA CANLI KAMERA YAYINLARI UKRAYNA CANLI KAMERA YAYINLARI YUNANİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI KONYA NALÇACI CANLI MOBESE İZLEDENİZLİ ÇINAR MEYDANI CANLI MOBESE İZLE SOFİA CANLI MOBESE İZLE KONYA İHSANİYE CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI KAMERA HOLLANDA "URK" CANLI MOBESE İZLE KONYA MEVLANA CADDESİ CANLI MOBESE İZLE MEKKE "KABE" CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE FLORİDA MİAMİ CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE KIBRIS CANLI MOBESE İZLE MARMARİS SAHİLİ CANLI MOBESE KAMERASI KAYSERİ CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA "Mierlo Hout" CANLI MOBESE İZLE WEST SOMERSET TREN İSTASYONU CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE İTALYA VERONA CANLI MOBESE İZL İSPANYA (PALMA LİMANI)CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE Seyristanbul - Turistik Kameralardan İstanbul Hayvan Bakımevi Kameraları İstanbul Trafik Kameraları İzle Ankara-Kızılay Beloozerskiy Barcelona-Oviso İzmir Mekke-Kabe Kırklareli-Armağan Köy Meydanı Düsseldorf-Airport Live - Canlı İzle Antalya-Alanya-Kleopatra Beach Aydın-Didim-Caprice Palace Hotel Aydın-Kuşadası-Korumar Hotel Muğla-Fethiye-Buzz Beach Bar Florida-Key West-Eden House-Pool San Bartelemeo Al Mare-Ponterosso Beach Hamburg Live Canlı İzle Follonica-Aqua Village di Follonica Live Webcam Volterra-Piazza dei Priori New York-Postdam-Clarkson University Enjoy St. Barts, French West Indies Istanbul Cams Antakya / Hatay Konya Şehir Kameraları Bodrum Bulletin Webcam Denizli Park Cam Taksim Square - Istanbul Kocaeli Şehir Kameraları One World Trade Center 2004-2012 SHOW TV NTV KANAL D NTVSPOR STAR ATV HD TRT1 TV2/TNT HABERTURK TV FOX CNN TURK 24 BEYAZ TV İZLE KANAL 7 İZLE KANAL TURK TV İZLE KRAL POP TV İZLE SAMANYOLU HABER TV İZLE TRT HABER TV İZLE TRT 3 SPOR TV İZLE CNBC-e TV İZLE CARTOON NETWORK TV İZLE POWER TURK TV İZLE FLASH TV İZLE CINE 5 TV İZLE SHOW TV İZLE İzmir Karşıyaka Bostanlı Canlı Mobese zmir Karşıyaka İskele Canlı Mobese İzmir Konak İskele Canlı Mobese İzmir Gümrük Canlı Mobese İzmir Saat Kulesi Canlı Mobese KONURSU MOBESE KAMERA İZLE... Özel yayın Mekke canlı Özel yayın Medine canlı Konursu Belediyesi 3 Boyutlu İzle Yunak Mobese İzmir Mobese Kameraları BALABAN MOBESE KAMERA İZLE Trabzon MOBESE Kameraları - Meydan Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Boztepe’den Bir Bakış Trabzon MOBESE Kameraları - Atapark Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Kalkınma Çevresi Oyuncakistan Rize Canlı Mobese Kamera İzmir Canlı Mobese Kameraları ORDU - RENKLİ MOBESE KAYITLARI - BU OLAYLARIN HEPS... Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle Adana Tufanbeyli Mobese Kameralarını Takip Edin Adana Seyhan Canlı Mobese Kameraları Adana Sarıçam Canlı Mobese Kameraları Adana Saimbeyli Canlı Mobese Kameraları Adana Pozantı Canlı Kamera Pozantı Mobese Kameraları...

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -