Kaç Kişi Ziyaret Etti ?

10 Eylül 2014 Çarşamba

Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek ‘Eğitim Ve Öğretim Desteği’ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek ‘Eğitim Ve Öğretim Desteği’ne
İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 
1.  Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? 
Eğitim  ve Öğretim Desteğinden  yararlanmak  isteyen  özel  okullar  8-25 Ağustos  2014  tarihleri 
arasında  MEBBİS’te  yer  alan  Özel  Öğretim  Kurumları  modülü  üzerinden  başvurularını 
yapacaktır. 
2.  Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır? 
Eğitim  ve  Öğretim  Desteğinden  yararlanmak  isteyen  öğrenci  velisi/vasisi  e-Okuldaki  Özel 
Kurumlar Eğitim  ve Öğretim Desteği Menüsü  üzerinden  8-25 Ağustos  2014  tarihleri  arasında 
yapacaktır. 
3.  Öğrenci ve okulların ilçe onay işlemleri hangi tarihlerde yapılacaktır? 
Teşvikten  yararlanmak  isteyen  özel  okulların  ilçe  onay  işlemleri  19-25 Ağustos  2014  tarihleri 
arasında yapılacaktır.  
4.  Destek  verilecek  Özel  Okulların  ve  destekten  yararlandırılacak  öğrencilerin  ilanı  hangi 
tarihlerde yayınlanacaktır?  
Destekten  yararlandırılacak  öğrenciler  ve  özel  okulların  ilanları  28  Ağustos  2014  tarihinde 
yapılacaktır. 
5.  Destek verilecek Özel Okul Kontenjanlarının İlanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır?  
Destek verilecek özel okulların kontenjanları 4 Eylül 2014 tarihinde yayımlanacaktır. 
6.  Destekten yararlanacak Öğrenciler tercihlerini hangi tarih aralığında yapacaktır? 
Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler tercihlerini 5-9 Eylül 2014 tarihinde yapacaklardır. 
7.  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin yerleştirme  sonuçları ne  zaman 
ilan edilecektir? 
Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak  isteyip  tercih yapan öğrenciler  için 10 Eylül 2014 
tarihinde Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir. 
8.  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtları hangi  tarihlerde 
alınacaktır? 
Eğitim  ve  Öğretim Desteğinden  yararlanmaya  hak  kazanan  öğrenciler  kesin  kayıtlarını  10-18 
Eylül 2014 tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır. 
9.  Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıt sonrası yedek öğrenci 
kayıtlarının ilanı hangi tarihte açıklanacaktır? Yedek öğrencilerin kayıtlarının ilanı 19 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. 
10. Yedek öğrenci kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır? 
Yedek öğrenci kayıtları 22-30 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 
11. 2014-2015  Eğitim  ve  Öğretim  Yılında  Özel  Okullarda  Öğrenim  Gören  Öğrenciler  İçin 
Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  Verilmesine  İlişkin  Tebliğ’de  yer  alan  okul  türlerine  göre 
toplam kaç öğrenciye destek verilecektir? 
Okul  öncesi  50.000,  ilkokul  50.000,  ortaokul  75.000,  ortaöğretim/temel  lise  75.000  öğrenci 
olmak üzere toplam 250.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir. 
12. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek  tutarları ve öğrenci 
sayısı ne kadardır? 
50.000  okul  öncesi  öğrencimiz  adına  2014-2015  eğitim  öğretim  yılı  için  2.500  TL  bedel 
kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 
13. Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı 
ne kadardır? 
50.000  ilkokul  öğrencimiz  adına  2014-2015  eğitim  öğretim  yılı  için  3.000  TL  bedel 
kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 
14. Eğitim  ve Öğretim  Desteği  verilecek Ortaokul  kademesinde,  destek  tutarları  ve  öğrenci 
sayısı ne kadardır? 
75.000  ortaokul  öğrencimiz  adına  2014-2015  eğitim  öğretim  yılı  için  3.500  TL  bedel 
kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 
15. Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  verilecek  Orta  öğretim  ve  temel  lise  kademesinde,  destek 
tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır? 
75.000  ortaöğretim  öğrencimiz  adına  2014-2015  eğitim  öğretim  yılı  için  3.500 TL,  temel  lise 
öğrencilerimiz için ise 3.000 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir. 
16. Okul  öncesi  eğitim  kurumlarında  eğitim  öğretim  desteğinden  hangi  yaş  aralığındaki  yer 
alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir? 
Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak, 
17. Okul  öncesi  eğitim  kurumlarında  olan  öğrencilerin  başvuru  işlemleri  nasıl 
gerçekleştirilecektir? 
Okul  öncesi  eğitim  kurumlarında  (anaokulu  ve  anasınıfları)  öğrenim  görecek  yaşları  48-66  ay     
arasında  olan  öğrencilerin  velileri/vasileri  eğitim  ve  öğretim  desteği  için  resmi  okullardan  e-
Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. 
 18. Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmak  isteyen  ve  herhangi  bir  okulda  kaydı 
görünmeyen okul öncesi öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır? 
Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmak  isteyen  ve  herhangi  bir  okulda  kaydı  görünmeyen 
okul  öncesi  öğrencilerin  velileri/vasileri  okul  öncesi  eğitim  yapılan  resmi  okullara  aday 
kayıtlarını  yaptırarak  eğitim  ve  öğretim  desteği  için  e-Okuldaki  Özel  Kurumlar  Eğitim  ve 
Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. 
19. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları nasıl 
yapılacaktır? 
Başvurular öğrencilerimizin kayıtlı olduğu resmi okul müdürlüklerinde yapılacaktır.  
20. Azınlık okulunda öğrenim gören öğrenciler nereye başvuru yapabileceklerdir? 
Azınlık  okulunda  okuyan  öğrenciler  kayıtlı  oldukları  okul  müdürlüklerinde  başvurularını 
yapacaklardır. 
21. Eğitim  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan;  ilkokul,  ortaokul  ve  orta  öğretim  okul 
türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi ne kadardır? 
Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmaya  hak  kazanan  öğrenci  okulun  eğitim  süresince  bu 
haktan  yararlanacaktır.  Örneğin  ilkokul  birinci  sınıftan  dördüncü  sınıf  sonuna  kadar,  beşinci 
sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on  ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim 
ve  öğretim  desteğinden  öğrenci  yararlandırılacaktır.  Geçişlerde  öğrenci  ayrıca  destekten 
yararlanmak için başvuru yapabilecektir. 
22. Eğitim  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrenciler  hangi  durumlarda  destekten 
yararlanma haklarını kaybederler? 
Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan öğrenci 
eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.  
23. Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerden  belirtilen  tarihlerde  kaydı 
yapılmayan öğrenciler destekten faydalanabilecek mi? 
Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrenci belirtilen tarihlerde özel okula kaydını 
yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir. 
24. Tercih  sonrasında  yerleşmeye  hak  kazanan  öğrenciler  başvurularını  nereye 
yapacaklardır? 
Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazandıkları özel okul 
müdürlüğüne kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptıracaktır. 
25. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli 
nasıl ödenecektir? 
Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  eğitim  ve  öğretim  destek  bedeli 
%35’i  Kasım,  %35’i  Şubat  ve  %30’u  Haziran  aylarında  olmak  üzere  öğrenim  gördükleri 
okullarına ödenecektir.  
26. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli 
öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme yapılacaktır? 
Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  eğitim  ve  öğretim  destek  bedeli 
%35’i  Kasım,  %35’i  Şubat  ve  %30’u  Haziran  aylarında  olmak  üzere  öğrenim  gördükleri 
okullarına ödenecektir. 
27. Veliler/vasiler,  okulların  ilan  etmiş  oldukları  yıllık  eğitim  ücretinin  Bakanlıkça 
karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ödeyecekler mi? 
Veliler/vasiler,  okulların  ilan  etmiş  oldukları  yıllık  eğitim  ücretinin  Bakanlıkça  karşılanacak 
eğitim  ve  öğretim  desteğinin  dışında  kalan  bedelini  ayrıca  okula  ödeyeceklerdir.  Bu  nedenle 
veliler/vasiler,  kayıt  yaptıracakları  okulların  ücretleri  ve  diğer  şartları  hakkında  bilgi  edinip 
tercihlerini belirleyecektir. 
28. Öğrenciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmelidir? 
Öğrenci velileri,  tercih etmeyi düşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine ve  şartlarına dikkat 
edeceklerdir. 
29. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim 
desteği  verilen  ve  şartları  taşıyan  farklı  bir  okula  nakil  olmaları  halinde,  destek  devam 
edecek mi? 
Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  Bakanlıkça  eğitim  ve  öğretim 
desteği verilen ve şartları  taşıyan  farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu 
okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler 
için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır. 
30. Nakil olan öğrencilerin ödemeleri hangi kuruma yapılır? 
Bu  durumdaki  öğrenciler  için  yapılacak  ödemeler,  ödeme  dönemlerinde  nakil  olduğu  okuluna 
yapılır. 
31. Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  velileri/vasileri  kayıtlarını 
yaptırırken hangi belgeler istenecektir? 
Varsa uluslararası  federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına  ilişkin belgenin veya 
resmi  makamlarca  ulusal  veya  il  düzeyinde  yapılan  yarışmalarda  alınan  derecelere  (birinci, 
ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği, 
Öğrencinin  birlikte  yaşadığı  aile  bireylerine  ait  2014  yılı Haziran  ayı  toplam  gelir  durumunu 
gösteren  vergi  dairesi,  muhasebe  birimleri  veya  ilgili  kişi,  kurum  ve  kuruluşlardan  alınacak 
belge, 
Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri, 
Harp  veya  vazife  malulü  sayılanların  ilk  ve  orta  öğrenim  çağındaki  çocuklarıyla  haklarında 
koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri, 
kayıt esnasında özel okula teslim edilir.  
32. Dönüşüm programına alınan okullar destekten faydalanabilecek mi? 
 e-Kılavuzun  yayımlandığı  tarih  itibariyle  Bakanlıkça  Dönüşüm  Programı  Kabul  Formu 
düzenlenen  ve  28  Ağustos  2014  tarihine  kadar  kurum  açma  izni  ile  işyeri  açma  ve  çalışma 
ruhsatı alan kurumlardan; Yönetmeliğin 48’inci maddesinin 1 ve 3’üncü  fıkrasında ve Ek 2’nci 
madde  hükümlerinde  başvuru  ile  ilgili  şartlar  dışındaki  diğer  şartları  yerine  getiren 
kurumlar07/08/2014  tarih  ve  29081  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  2014-2015  Eğitim  ve 
Öğretim  Yılında  Özel  Okullarda  ÖğrenimGören  Öğrenciler  İçin  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği 
Verilmesine İlişkin Tebliği ile bu e-Kılavuzda yer alan haklardan yararlanacaktır. 
33. Başvuru alacak okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri 
için alınan tedbirler nelerdir? 
Tüm  İl  Müdürlüklerine  yazılı  talimatlar  gönderildi.  Eksik  görülen  hususlar,  mail  ve  telefon 
görüşmeleriyle takip edilmektedir. 
34. Okul öncesinde eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir? 
Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak. 
35. İlkokul 1.sınıfta eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir? 
İlkokul birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak, 
   
36. Ortaokulu ve  imam hatip ortaokulu 5.sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerinin başvuru 
şartları nelerdir? 
15  Eylül  2014  tarihi  itibariyle  ortaokul  ve  imam-hatip  ortaokulu  beşinci  sınıflarına  kayıt 
şartlarına sahip olmak, 
37. Ortaöğretim kurumlarının 9. ve hazırlık sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin başvuru 
şartları nelerdir? 
Ortaöğretim kurumlarının 9’uncu ve hazırlık  sınıflarına kayıt olacakların başvurabilmeleri  için; 
ortaokulu  veya  imam-hatip  ortaokulunu  bitirmiş  ve  15  Eylül  2014  tarihi  itibariyle  18  yaşını 
bitirmemiş olmak, 
38. Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmak  isteyen  özel  okulların  yapacağı  işlemler 
nelerdir? 
2014-2015  Öğretim  Yılı  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  Başvuru  ve  Yerleştirme  Takviminde 
belirtilen tarihlerde özel okul yöneticileri, MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü 
üzerinden başvurularını yapacaktır. 
39. Öğrenci  başvurularını  alacak  resmi  okulların  ve  azınlık  okullarının  yapacakları  işlemler 
nelerdir? Okul  yöneticileri  varsa Yönetmelik  eki Eğitim  ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin 
Tespit  Formu  (Ek-12)’nun1’inci  maddesinin  b,  c,  d  fıkralarında  yer  alan  bilgileri  Modüle 
işleyecektir. 
Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit 
Formu  (Ek-12)’nun2’nci maddesinde belirtilen;   Ailenin Aylık Toplam Gelirine  ilişkin belgeye 
göre bilgileri Modüle girecektir. 
Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit 
Formu  (Ek-12)’nun3’üncü  maddesinde  belirtilen;  Ailede  Öğrenim  Gören  Diğer  Çocuklar 
bölümünde  üniversitede  okuyan  veya  2014-2015  eğitim  öğretim  yılında  üniversitede  okumaya 
hak kazanan öğrenci bilgilerini Modüle girecektir. 
    Özel  okul  yöneticileri  Yönetmelik  eki  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  Verilebilecek  Öğrencilerin 
Tespit Formu  (Ek-12)’nun6’ncı maddesinde belirtilen; 5580  sayılı Kanunun 13’üncümaddesine 
göre  2013-2014  eğitim  öğretim  yılında  kurumlarında  ücretsiz  öğrenim  gören  öğrencilerin 
bilgilerini Modüle girecektir. 
Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit 
Formu  (Ek-12)’nda  yer  alan  bilgi  ve  belgeleri  kontrol  ederek Modüle  işleyeceklerdir. Başvuru 
çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza 
edilecektir. 
Yukarıda  belirtilen  belgelerin  aslı  görülerek  bir  örneği  okul  müdürlüğü  tarafından  teslim 
alınacaktır. 
40. Destekten  yararlanmak  isteyen  öğrenci  velilerinin/vasilerinin  yapacakları  işlemler 
nelerdir? 
Veliler/vasiler,  öğrencinin  kayıtlı  bulunduğu  resmi  veya  azınlık  okul  müdürlüklerinde,  e-
Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır. 
Veliler/vasiler,  uluslararası  federasyonlarca  yapılmış  olan  ve  öğrencinin  katılmış  olduğu 
olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve  il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere 
(birinci,  ikinci,  üçüncü)  ait  belgelerin  bir  örneğini  asıllarını  ibraz  etmek  suretiyle  başvuru 
esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. 
Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 
2014  yılı Haziran  ayı  toplam  gelir  durumunu  gösteren  vergi  dairesi, muhasebe  birimleri  veya 
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi başvuru esnasında okul müdürlüğüne  teslim 
edecektir. 
Veliler/vasiler,  üniversitede  öğrenim  gören  diğer  kardeşlerin  öğrenim  durumunu  veya 
üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında okul müdürlüklerine 
teslim edecektir. 
41. Öğrencilere kaç tercih hakkı verilecektir? 
Eğitim  ve  öğretim  desteği  almaya  hak  kazanan  öğrencilerin  velileri/vasileri  5-9  Eylül  2014 
tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır. 
42. İlçe millî eğitim müdürlüklerinin yapacakları işlemler nelerdir? 
İlçe  Millî  Eğitim  Müdürlükleri;  ücretsiz  öğrenim  gören  harp  veya  vazife  malulü  kişilerin 
çocuklarının belgelerini kontrol ederek onaylayacaktır. Özel  okullar  tarafından  başvuru  esnasında Modüle  girilen Yönetmelik  eki Eğitim  ve Öğretim 
Desteği Verilebilecek Okulların Tespit Formu (Ek-11)’nda belirtilen bilgileri belgeleriyle kontrol 
ederek Modül  üzerinden  onay  vereceklerdir.  Başvuru  çıktısının  onaylı  bir  örneği  özel  okula 
verilecek bir örneği de ilçe millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. 
43. Bakanlıkça yapılacak işlemler nelerdir? 
Bakanlık,  eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmaya  hak  kazanan  özel  okullar  ve 
kontenjanlarını ve destekten yararlanmaya hak kazanan öğrencileri takvimde belirtilen tarihlerde 
ilan edecektir.  
44. Kayıt alacak özel okulların yapacakları işlemler nelerdir? 
Uluslararası  federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına  ilişkin belgenin veya  resmi 
makamlarca  ulusal  veya  il  düzeyinde  yapılan  yarışmalarda  alınan  derecelere  (birinci,  ikinci, 
üçüncü) ait belgenin onaylı örneği, 
Öğrencinin  birlikte  yaşadığı  aile  bireylerine  ait  2014  yılı Haziran  ayı  toplam  gelir  durumunu 
gösteren  vergi  dairesi,  muhasebe  birimleri  veya  ilgili  kişi,  kurum  ve  kuruluşlardan  alınacak 
belge, 
Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri, 
Harp  veya  vazife  malulü  sayılanların  ilk  ve  orta  öğrenim  çağındaki  çocuklarıyla  haklarında 
koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri, 
kayıt esnasında özel okullar tarafından teslim alınarak muhafaza edilecektir. 
45. Gelir beyanın da hangi tarih baz alınacaktır? 
Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait  toplam gelir durumunu gösteren belgenin  tarihi 
2014 yılı Haziran ayı olacak.  
46. Kontenjanlar hangi kriterlere göre belirlendi? 
Yörenin  kalkınmada  öncelik  derecesi,  gelişmişlik  durumu,  eğitim  bölgesinin  öğrenci  sayısı, 
derslik  başına  düşen  öğrenci  sayısı  ve  illerdeki  özel  okul  sayıları  göz  önünde  bulundurularak 
kontenjanlar belirlenmiştir. 
47. Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılacaktır? 
  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  verilebilecek  öğrencilerin  tespitinde;  öğrencinin  başarı  durumu, 
ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, anne babanın durumu, öğrencinin aldığı 
disiplin  cezaları  gibi  faktörler  belirleyici  olacaktır.  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  verilebilecek 
okulların  tespitinde  ise; okulun  bulunduğu  ilin  teşvik  bölgesi, okulun öğrenci  puan ortalaması, 
ücretsiz  öğrenim  gören  harp  veya  vazife  malulü  kişilerin  çocuklarının  sayısı,  derslik  başına 
düşen öğrenci sayıları, özel okul sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okuldaki öğretmen 
sayısı, bina kontenjanı gibi faktörler belirleyici olacaktır. 
48. Özel  okullarda  kayıtlı  veya  ilk  defa  kayıt  yapacak  öğrenciler  eğitim  ve  öğretim 
desteğinden  faydalanabilecekler midir? Eğitim  ve  Öğretim  Desteğinden  yararlanabilmek  için  resmi  okullarda  kayıtlı  olmak 
gerekmektedir.  
49. İlkokul 1. 2. 3. ve  4. Sınıfı özel okulda okuyup  5. Sınıfı özel okulda  devam etmek  isteyen 
öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden  faydalanabilecekler midir? 
Bu  öğrencilerin  velileri;  ikametlerine  uygun  olan  resmi  okula  aday  kayıt  yaptırarak  eğitim  ve 
öğretim desteğine başvurabilirler. 
50. Okul Öncesi eğitim kurumlarında geçen yıl kayıt olup ta bu yıl tekrar devam edecek olan 
öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden  faydalanabilecekler midir? 
48-66  ay  arasında  olan  öğrencilerimizin  velileri/vasileri  eğitim  ve  öğretim  desteği  için 
başvurabilirler. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı 
görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan  resmi okullara 
aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği  için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve 
Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. Bu öğrenciler bir yıl süreyle eğitim 
ve öğretim desteğinden faydalandırılabilecektir. 
51. İlkokul, Ortaokul ve Liselerde eğitim gören öğrencilere eğitim ve öğretim desteği ne kadar 
süre ile geçerli olacaktır? 
Eğitim  ve  öğretim  desteğinden  yararlanmaya  hak  kazanan  öğrenci  okulun  eğitim  süresince  bu 
haktan  yararlanacaktır.  Örneğin  ilkokul  birinci  sınıftan  dördüncü  sınıf  sonuna  kadar,  beşinci 
sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on  ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim 
ve  öğretim  desteğinden  öğrenci  yararlandırılacaktır.  Geçişlerde  öğrenci  ayrıca  destekten 
yararlanmak için başvuru yapabilecektir. 
52. Eğitim ve Öğretim Desteği ücreti kılavuzda belirlenen oranda   her yıl sabit olarak devam 
mı edecektir? 
Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  bedelleri  her  yıl  Maliye  Bakanlığı  ve  Millî  Eğitim  Bakanlığı 
tarafından yeniden belirlenecektir. 
53. TEOG  sınavına  katılan  Özel  Okulda  okuyan  öğrencilerin  eğitim  öğretim  desteği  nasıl 
yapılacaktır? 
8. Sınıf  öğrencileri  sınıf  atlatma  işlemi  sonrasında  resmi  okullardan  eğitim  ve  öğretim  desteği 

YOUTUBE LIST

italya seyahat / tatil müzik esnaf youtube

Popüler Yayınlar

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

İzlemek İstediğiniz Mobese Kamerasına Tıklayınız…


mobese tv online ... Mobese Kameraları Canlı İzle !... Kanarya Adaları-Tenerife-Hotel Villa Cortes-Pool Miniatürk Mobese Canlı İzle... Galata Kulesi Mobese Canlı İzle... Pierre Loti Mobese Canlı İzle... Anadolu Hisarı Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 2 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 1 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Meydanı Mobese Canlı İzle... B. Çamlıca Mobese Canlı İzle... K. Çamlıca Mobese Canlı İzle... Doğatepe Mobese Canlı İzle... Dragos Mobese Canlı İzle... Eminönü sesli HQ Mobese Canlı İzle... Eminönü Mobese Canlı İzle... Emirgan Mobese Canlı İzle... Eyüp Sultan Mobese Canlı İzle.. Eyüp Sultan sesli HQ Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 2 Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 1 Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi HQ Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi 2 Mobese Canlı İzle... Kadıköy Mobese Canlı İzle Kapalıçarşı Mobese Canlı İzle Kız Kulesi Mobese Canlı İzle Mercan Mobese Canlı İzle İETT Metrohan Mobese Canlı İzle Mısır Çarşısı Mobese Canlı İzle Salacak Mobese Canlı İzle Saraçhane 1 Mobese Canlı İzle Saraçhane 2 Mobese Canlı İzle Saraçhane sesli HQ Mobese Canlı İzle Sepetçiler Kasrı HQ Mobese Canlı İzle Sultanahmet HQ Mobese Canlı İzle... Sultanahmet sesli HQ Mobese Canlı İzle... Ulus Parkı HQ Mobese Canlı İzle Taksim HQ Mobese Canlı İzle İzmir Saat Kulesi Mobese Canlı Yayın Kameraları İzmir Gümrük Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir İskele Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir Bostanlı Sahil Mobese ve Trafik Canlı Yayın İzmir Karşıyaka iskele Mobese ve Trafik Canlı Yayı. Kütahya Mobese Kamerası Deprem Anı İzle Mersin Toroslar Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çamlık Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çınar Meydanı Mobese Kamerası Rize Menderes Bulvarı Mobese Alanya Sahil Mobese Kamerası Canlı İzle Kastamonu Mobese Kameraları Trafik Kazaları İzle İl İl Mobese Kameraları ve 360 Derece Sanal Turlar... Adana Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAdıyaman Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAfyonkarahisar Mobese Kameraları ve Trafik Kameral...Ağrı Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAmasya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ankara Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Antalya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Artvin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aydın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Balıkesir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bilecik Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bingöl Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bitlis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bolu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Burdur Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bursa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çanakkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çankırı Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çorum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Denizli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Diyarbakır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Edirne Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Elazığ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzincan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzurum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Eskişehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gaziantep Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Giresun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gümüşhane Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hakkari Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hatay Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Isparta Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Mersin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İzmir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kars Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kastamonu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kayseri Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırklareli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kocaeli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Konya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kütahya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Malatya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Manisa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kahramanmaraş Mobese Kameraları ve Trafik Kamerala... Mardin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muğla Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muş Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Nevşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Niğde Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ordu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Rize Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sakarya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Samsun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Siirt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sinop Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sivas Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tekirdağ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tokat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Trabzon Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tunceli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şanlıurfa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Uşak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Van Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yozgat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Zonguldak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aksaray Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bayburt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karaman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırıkkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Batman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şırnak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bartın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ardahan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Iğdır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yalova Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karabük Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kilis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Osmaniye Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Düzce Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Web Tv Online İSTANBUL ŞEHİR KAMERALARI CANLI İZLE İSTANBUL CANLI YAYIN TRAFİK KAMERALARI İZLE TÜRKİYE CANLI YAYIN KAMERALAR İZLE AFRİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ASYA CANLI KAMERA YAYINLARI ORTA ve KUZEY AMERİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ALMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI AVUSTURYA CANLI KAMERA YAYINLARI BULGARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI ÇEK CUMHURİYETİ CANLI KAMERA YAYINLARI DANİMARKA CANLI KAMERA YAYINLARI ESTONYA CANLI KAMERA YAYINLARI FİNLANDİYA CANLI KAMERA YAYINLARI FRANSA CANLI KAMERA YAYINLARI GALLER CANLI KAMERA YAYINLARI HOLLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İNGİLTERE CANLI KAMERA YAYINLARI İRLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İSKOÇYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSPANYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI İSVİÇRE CANLI KAMERA YAYINLARI İTALYA CANLI KAMERA YAYINLARI LETONYA CANLI KAMERA YAYINLARI MACARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI MONAKO CANLI KAMERA YAYINLARI NORVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI POLONYA CANLI KAMERA YAYINLARI ROMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI RUSYA CANLI KAMERA YAYINLARI SIRBİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVAKYA CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVENYA CANLI KAMERA YAYINLARI UKRAYNA CANLI KAMERA YAYINLARI YUNANİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI KONYA NALÇACI CANLI MOBESE İZLEDENİZLİ ÇINAR MEYDANI CANLI MOBESE İZLE SOFİA CANLI MOBESE İZLE KONYA İHSANİYE CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI KAMERA HOLLANDA "URK" CANLI MOBESE İZLE KONYA MEVLANA CADDESİ CANLI MOBESE İZLE MEKKE "KABE" CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE FLORİDA MİAMİ CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE KIBRIS CANLI MOBESE İZLE MARMARİS SAHİLİ CANLI MOBESE KAMERASI KAYSERİ CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA "Mierlo Hout" CANLI MOBESE İZLE WEST SOMERSET TREN İSTASYONU CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE İTALYA VERONA CANLI MOBESE İZL İSPANYA (PALMA LİMANI)CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE Seyristanbul - Turistik Kameralardan İstanbul Hayvan Bakımevi Kameraları İstanbul Trafik Kameraları İzle Ankara-Kızılay Beloozerskiy Barcelona-Oviso İzmir Mekke-Kabe Kırklareli-Armağan Köy Meydanı Düsseldorf-Airport Live - Canlı İzle Antalya-Alanya-Kleopatra Beach Aydın-Didim-Caprice Palace Hotel Aydın-Kuşadası-Korumar Hotel Muğla-Fethiye-Buzz Beach Bar Florida-Key West-Eden House-Pool San Bartelemeo Al Mare-Ponterosso Beach Hamburg Live Canlı İzle Follonica-Aqua Village di Follonica Live Webcam Volterra-Piazza dei Priori New York-Postdam-Clarkson University Enjoy St. Barts, French West Indies Istanbul Cams Antakya / Hatay Konya Şehir Kameraları Bodrum Bulletin Webcam Denizli Park Cam Taksim Square - Istanbul Kocaeli Şehir Kameraları One World Trade Center 2004-2012 SHOW TV NTV KANAL D NTVSPOR STAR ATV HD TRT1 TV2/TNT HABERTURK TV FOX CNN TURK 24 BEYAZ TV İZLE KANAL 7 İZLE KANAL TURK TV İZLE KRAL POP TV İZLE SAMANYOLU HABER TV İZLE TRT HABER TV İZLE TRT 3 SPOR TV İZLE CNBC-e TV İZLE CARTOON NETWORK TV İZLE POWER TURK TV İZLE FLASH TV İZLE CINE 5 TV İZLE SHOW TV İZLE İzmir Karşıyaka Bostanlı Canlı Mobese zmir Karşıyaka İskele Canlı Mobese İzmir Konak İskele Canlı Mobese İzmir Gümrük Canlı Mobese İzmir Saat Kulesi Canlı Mobese KONURSU MOBESE KAMERA İZLE... Özel yayın Mekke canlı Özel yayın Medine canlı Konursu Belediyesi 3 Boyutlu İzle Yunak Mobese İzmir Mobese Kameraları BALABAN MOBESE KAMERA İZLE Trabzon MOBESE Kameraları - Meydan Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Boztepe’den Bir Bakış Trabzon MOBESE Kameraları - Atapark Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Kalkınma Çevresi Oyuncakistan Rize Canlı Mobese Kamera İzmir Canlı Mobese Kameraları ORDU - RENKLİ MOBESE KAYITLARI - BU OLAYLARIN HEPS... Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle Adana Tufanbeyli Mobese Kameralarını Takip Edin Adana Seyhan Canlı Mobese Kameraları Adana Sarıçam Canlı Mobese Kameraları Adana Saimbeyli Canlı Mobese Kameraları Adana Pozantı Canlı Kamera Pozantı Mobese Kameraları...

Etiketler

‘Modern Şair Eşref’ ayakta alkışlandı ‘Yetenek Sizsiniz’ çocuklar 03.09.2010 Cuma günü CHP'den Gaziemir Esnaf Odası'na Ziyaret... 1 / Gaziemir – İzmir Yolunda Bir Roma Kitabesi... 1-Gaziemir 1. Sınıf 10 - Seydiköy'ün Levantenleri 10 EYLÜL GAZIEMIRIN KURTULUSU 10 Kasım 10-GAZİEMİR - SEYDİKÖY - TO ΣEBNTİKIOÏ TARİHİ 10. Sınıf 100 Temel Eser 102 Dalmatians (102 Dalmaçyalı) 11-İzmir'in Gaziemir İlçesinde 11. Bölüm: 17. ve 18. yüzyıllarda İzmir ve çevresindeki salgın hastalıklar kitlesel ölümlere yol açıyordu. 11. Sınıf 11818 12 Eylül Referandum 12-İzmir`in yeni fuar alanında TOBB büyük ortak ol... 12. Seydiköy'ün levanten aileleri 12. Sınıf 13-Gaziemir Belediyesi’nde 11 milyon borç kavgası.... 13. Demiryolu ve Kültürel Hayat 14 Şubat 14-Başkan Şenol'dan Anneler Günü Kutlaması... 14. Seydiköy'ün Rumları 15-Gaziemir'e konforlu üst geçit... 15. Bölüm: Seydiköy'ün Üzüm Bağları 16-CHP'li Meclis Üyesi Hasan TOYUN Hayatını Kaybet... 16. Bölüm: Seydiköy'ün Rum Aileleri: Fotiadiler 17. Bölüm: Seydiköy'ün Rum Aileleri... 18. Bölüm: Seydiköy'deki Rum Okulları 19-Gaziemir meclisi hüzünle açıldı... 19. Bölüm: Gaziemir Tarihinin kilometre taşları... 1970 YILIN BESTELERİ 1972 yılının Eurovision şarkı yarışması birincisi 1973 yılı YILIN BESTELERİ 1974 yılı YILIN BESTELERİ 1975 yılı YILIN BESTELERİ 1976 yılı YILIN BESTELERİ 1978 yılı YILIN 45'lik PLAKLARI 1979 yılı YILIN 33'lik PLAKLARI ALBÜMLER 1980 li Yıllardan Bize Kalanlar 1980' li Yıllardan Bize Kalanlar 1983 YILI YILIN ALBÜMLERİ 1984 yılı YILIN ALBÜMLERİ 2- Yunanlıların ‘İzmir Yunan’dır’ iddiası 2-Arama Konferansı - Sivil Toplum Örgütleri 12 Haz... 2. Sınıf 20 de 20 20. Bölüm: Levantenler neden Sevdiköy diyordu? 2010 Yılı Genelgeleri 2010 Yılı Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı Yenileme Süre... 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Aylık Taşıma Fiyat Tarifesi 2011 Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları 2011 seçim sonuçları 2011 Yılı Genel Seçim Sonuçları - İllere Göre 2011 Yılı TESK Genelgeleri 21. Bölüm: İzmir 1084 yılından beri Türkler’in… 22-H.İBRAHİM ŞENOL'DAN ESNAFA TEŞEKKÜR ZİYARETİ...... 22. Bölüm: Çok eski bir köy 23 Nisan 23-Gaziemir’de gönüllü kan bağışı kampanyası... 23. Bölüm: Bir kitabenin söyledikleri... 24 24-Uzay Kampı Türkiye’ye 8 yılda 75 bin konuk... 24. Bölüm: 15 ve 16. Yüzyıllarda Seydiköy 25-Vatandaşa Tren Uyarısı... 25. Bölüm: 19. Yüzyılda Nüfus hareketleri 26-İşgören 26. Bölüm: Seydköy Olayı nedir? 27-İzmir'in Gaziemir ilçesine Atatürk büstü yapıld... 27. Bölüm 1910'larda Seydiköy’e elektrik geliyor 28-Gaziemir'de trafo binalarına estetik görünüm...... 28.Bölüm Seydiköy Ziraat Mektebi Gaziemir Seydiköy Ziraat Mektebi 1902 29 Ekim 29-Gaziemir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü ... 3 - Bilginler ve düşünürler yurdu Ege 3-GAZİEMİR'İN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİ... 3. Sınıf 30 Yıl Öncesine Ait Arşivlerden Göz Kırpmalar 30-GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL İŞADAMLARIYLA B... 31-21 Haziran 2009 Babalar Günü Golf Turnuvası Etk... 32-Türkiye'nin En Büyük Outlet Alışveriş Merkezi -... 33-Gaziemir'de Kent Konseyi Kuruldu... 34-GAZİEMİR BELEDİYESİ-MADDE BAĞIMLILIĞI TİYATRO İ... 35-GAZİEMİR BELEDİYESİ - ESNAF BULUŞMALARI... 36-"AĞRIYAN" GAZİEMİR AKM DE SAHNELENDİ 06/07/2009... 360 derece sanal tur 37-H. İBRAHİM ŞENOL ESBAŞ'TA İŞADAMLARIYLA BİR ARA... 38-Doğalgaz artık Gaziemir'de... 39-Gaziemir'e modern pazaryeri... 3D 3D ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜK YAPIMI 4- Demokrasi Ege'de Doğdu 4-Gaziemir Belediyesi Basın Bültenleri... 4. Sınıf 4+4+4 40-Gaziemir'in kitabı yazıldı... 41-İzmir Yerel Basın Linkleri... 42-"AÇIKHAVA YAZ SİNEMALARI" GÖSTERİMLERİ BAŞLADI.... 43-CHP Genel Sekreteri Önder Sav Gaziemir’de... 44-İzmir'de su kesintisi... 46-CHP GAZİEMİR'DE BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ... 47-PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN'A MEKTUP YARIŞMASI... 48-GAZİEMİR BELEDİYESİ SARNIÇ ESNAF BULUŞMALARI TO... 49-GAZİEMİR'İN YENİ KAYMAKAMI ŞERAFETTİN TUĞ... 5- Anadolu 5-Gaziemirli Esnaf ve Sanatkarlara Güncel Duyurula... 5. Sınıf 50-Gaziemir Eski Kaymakamı Kemal KARADAĞ... 51-GAZİEMİR'DE RAMAZAN... 52-Sarnıç'ta şimdi balık tutma zamanı... 53 ZAFER HAFTASI 26 AĞUSTOS 54 Gaziemir Belediyesi Gıda Bankası Kuruyor... 55-Gaziemir Müftüsü trafik kazasında öldü... 5510 56-Marka kent Gaziemir’i yaratmak için işbirliği y... 57 Gaziemirliye Esnaf Odası’ndan etlipilav 57 Nolu Genelge 16.08.2010 (Mevzuat Düzenlemeleri) 58 Nolu Genelge 20.08.2010 (3D Esnaf Strateji Belgesi ve Çalışmalar) 58-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON... 59 Gaziemir’de “toplu sünnet şöleni” gerçekleşti 5996 sayılı Kanun 6- Türkler ve Yunanlılar Nasıl Düşman Oldu? 6-CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 6. Sınıf 6.Sınıf Proje ve Performans Ödevleri 60 yıl sonra CHP'nin 30 Mart 2009 6011 61-Önemli Telefonlar... 6111 6111 Sayılı Torba Kanunu 62-Avrasya Sirki 23 Ekim - 08 Kasım tarihleri aras... 63-T.C. Gaziemir Belediyesi Faaliyet Toplantıları ... 7 - 1081 Türkler İzmir'de 7-AKIN DÜĞÜN SALONU YENİ BİNASINDA HİZMETE GİRDİ..... 7. Sınıf 7. Sınıf Proje Ve Performans Ödevi 700 Adet “S Plaka” İhalesi 8 - İzmirTicaret Merkezi oluyor 8 MART 8-Gaziemir'e Modern Semt Garajı 8. Sınıf 8.Sınıf Proje ve Performans Ödevleri 80 LER 80 Lerin en güzel 100 şarkısı listesi 80'ler 80'S 80's Songs 9-Gaziemir’de işçi maaşları ödendi 9. Bölüm - 1900'lerde İzmir'in semtleri 9. Sınıf AA AB ABBA Abbas öz ABC abe Kaynana Acil Yardım ve Nakil Ambulansı Adakule Adamo Adana Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu Adıyaman Adnan Şenses Africa Afyonkarahisar ağasar Ağrı Ahilik Haftası’nda Esnaf Odasına Ziyaret... Ahilik Kültürü Ahmet Ertegun Ahmet Kaya Ahmet Taşçı AHMET YILMAZ AİDAT DUYURUSU ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE Aile ailesi Air Supply Ajda Pekkan akmayan makyaj akne akrep nalan Akrostiş Aksaray aksoy akşam saatlerinde İzmir Gazie... akupunktur ALA ASFOURIYE alain Alanya Alexander Rybak Alfabe alışveriş ali güven Ali Şevket Öndesev Alişan alkol alman almanak Almanya ALO 174 GIDA HATTI Alpay Altın Mikrofon yarışmaları tarihçesi 1965 - 1968 Amasya Amerika Amy Winehouse - Back To Black ana baba okulu Ana Sınıfı anadolu ajansı ANADOLU HALKLARI MOZAİĞİ Anadolu Hisarı Anatolian Melodies andımız Andy Williams anı evi anılar Ankara Anonim Antakya antalya Antalya Altın Portakal Film Festivali araba Arabic Arbedeli seçimde tek liste yarıştı arda Ardahan Argentina Arif Sağ arşiv artun Artvin Asansör Belge İptali Hakkında asker ASLI GUNGOR Astronomi Asya Aşık Ali Sultan Aşk-ı Memnu Aşkın Nur Yengi Ata Demirer Atafont atasözleri Atatürk Atçılık-Binicilik Athena atiye ATVHD Autocad Av Mevsimi - Cem Yılmaz - Hayde Türkü - Orjinal Video Avare avcı Avrupa Avrupa Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Avusturya ay ayak bakımı ayanoğlu Aydın ayla ayla dikmen Ayna Azmin Önünde engel Yok aznavour B. Çamlıca Babutsa Bağdat Baha Bak Bir Varmış Bir Yokmuş Bakan Ergün bakır telden iskelet modeli BALABAN Balıkesir Balkanlar Türklerinin Kökleri : Arnavutlar Boşnaklar Pomaklar Bankalarda unuttuğunuz paraları öğrenebilirsiniz Barbra Streisand Barcelona barış Barış Akarsu Barış Manço BARIŞ MANÇO Baris Mancho Bartın Basın Yayın başbaşa BAŞKAN BEYEN'DEN GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ'NE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ BAŞKAN SÜLEYMAN BEYEN YAPACAKLARI İLE İDDİALI... BAŞKANIN KALEMİNDEN Başkanın Kaleminden... Batman bayan Bayburt Bayrak bayur BBG Beatles BedenEğitimi Bedia Akartürk Beethoven - 9. Senfoni behiye BELEDİYE BAŞKANI'NA ESNAF ODASI'NDAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ... Belediye çalışanlarına diksiyon kursu Belediye Tarafında... Belediyenin küçük işletmelere yardımcı olmasını bekliyoruz... Belgeler Belirli Gün Ve Haftalar Beloozerskiy Ben E King Ben Seni Bengü BEP Planları berdan mardini Beren Saat Bergen Berkant besin beslenme beton BEYAZ TV Beyazıt Kulesi 1 Beyazıt Kulesi 2 Beyazıt Meydanı BEYEN VE EKİBİ AÇIK ARA FARK ATARAK GÜVEN TAZELEDİ Beyonce bikini-mayo Bilecik BiLgisayar Bingöl bir Bir blogun telif hakları nasıl korunur? Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam Birlik Otel...izmir Bismillâhirrahmânirrahîm bitkisel Bitlis Biyografi biyoloji Blogdan nasıl para kazanılır? Blogger Blogger Dynamic Views Blogları gelecekte neler bekliyor? Blogumuzu nasıl ilgi çekici hale getirebiliriz? Blogumuzu nasıl tanıtabiliriz? Blogumuzun arama motorlarında üst sıralarda çıkmasını nasıl sağlarız? blues Bodrum boks boksör Bolu bono zülfü livaneli bora borç sorgulama botoks boyun Böyle Bitmesin Brazil bronzlaşma Bryan Adams Bu Gurur Gaziemir’in Bu Ne Dünya Kardeşim Adlı Tiyatro Oyunu Bulgaristan Bulmaca bULMACALAR Burcu Güneş BURÇLAR Burdur Burhan Topal Bursa burun Bülent Ersoy BÜLENT ERSOY HEY DERGİSİNDE... Bülent Serttaş büyükataman CAN DÜNDAR candan Candan Erçetin Canlı Caprice Palace Hotel Carpenters CARTOON NETWORK cd dvd Celal Güzelses Celine Dion CEM KARACA Cem Yıldız Cem yılmaz cemal Cengiz Kurtoğlu cep telefonu Cevat Ultanır Ceynur ceza ceza puanları düşürüldü charles Chile CHP Gaziemir İlçe Başkanlığından CHP Gaziemir İlçe Yönetimi'nin GESO Ziyareti... CHP GAZİEMİR'DE BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ... CHP İzmir Milletvekili M.Ali SUSAM Gaziemir'de... cımbız CINE 5 cilt Cilt bakımı cilt bakımı ürünleri Cliff Richard CNBC-e CNNTURK Coğrafya comic Coşkun Sabah Culture Club Cumhuriyet Cüneyt Arkın Cyprus ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN ESNAF ODASI ZİYARETİ Çalışma Takvimi Çanakkale Çankırı Çarşamba çatlaklar Çek Cumhuriyeti çenedeki tüyler Çevre çin tıbbı Çocuk Çocuk şarkıları ve müzikler çorbacılık Çorum Damdaki Kemancı Danimarka DARİO mORENO Dayanışma Gecesi... Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği) Dede Efendi dekolte delon demet akalın Demir Demirkan Demis Roussos deney deniz ürünleri pişiriciliği Denizbank'tan İşletmeler İçin Ramazan Kampanyası Denizli Deprem Ders Ders Programı DESTEK ALABİLECEK SEKTÖRLER LİSTESİ Diana Ross Didim din Din Bilgisi dinledik Dire Straits diş diva Diyarbakır diye diyet dizdar Dizzy doğal ürünler Doğalgazsız Esnaf Kalmasın... Doğatepe doğum doğum günü Doktor Dosya Sırtı download-indir dövme dövme-piercing Dragos dudak dudak üstü tüyler Duffy Duran abi Duran Ağabey DUS SOKAGI SAKINLERI duş Dünya Dünya Tarihi Düriye Keskin Düriyemin Güğümleri Film Müziği Düsseldorf Düş Sokağı Sakinleri düz karın Düzce e-okul e-vergi levhası E-VERGİ LEVHASI ALINMASI Eartquake Ebru Gündeş Ebru Şallı ECE ANLI Edebiyat Edip Akbayram Edirne Ege ege türküleri egzema egzersiz Eğitim EĞİTİM BİLİM KÜLTÜR SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ eğitim-ödev-ders eğlence ehliyet ekmek Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ekonomi Eksik El Emeği Göz Nuru Ürünler Pazarı El yazısı Elazığ Elektrik Elma sirkesi Elvan Günaydın elvis Elvis PRESLEY Emel Emel Sayın Eminönü Emirgan Emrah emre altuğ emre aydın En farklı yılbaşı eğlencesi Gaziemir’de EN SON HABERLER ENBE Enbe Orkestrası Engelli Ailelerin Engeli ile Baş Etmesi Adlı Panel... Engin ÇOKBANKİR / Ercan ÇOKBANKİR Enrique Iglesias epilasyon epilatör Ercan Çokbankir erdinç Erhan Güleryüz ERIC CLAPTON erich Erişim Engeli Erkan Baris Erkan ÇOBAN erkek bakımı ERKİN KORAY Erol Evgin Erol sayan ersen Erzincan Erzurum eSİN eNGİN ESKİ TÜRK DEVLETLERİNİ YÖNETENLER ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -1- ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -2- ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -3- Eskişehir esmeray Esnaf Haberleri Esnaf Kanunu...5362 esnaf kefalet kooperatifi ceza affı ESNAF VE SANATKAR ÜYELERİMİZE GÜNCEL DUYURULAR... Esnaf ve yeni iş kurana ‘hibe kredi’ verilecek... Esnafa Özel Su Tarifesi ESNAFA PAZAR GÜNÜ MÜJDESİ Esnafa sağlıklı protokolü Esnafın Sesi Bülteni estetik estetik ameliyat Estonya Eşme et ve et ürünleri pişiriciliği Etik Kurul... Etkinlikler... Etli Pilav Dağıtımı Eurovision EUROVİSİON Tarihimiz...1975-2010 Ev Taşıma evde saç boyama Eve Düşen Yıldırım Evka-7 Cumhuriyet Semt Evi eyeliner Eyüp Sultan Ezginin Günlüğü Facebook hesabımı nasıl tamamen silebilirim? FACEBOOK PROFiLi Facebook'ta ünlenen Türkler burada faktör fany farklılaşma Faruk K Fatih Erkoç Fatih Kısaparmak fatih ürek Fatmagül ün Suçu Ne 1 Bölüm İzle Fatmagül'ün Suçu Ne fatura Fecri Ebicioğlu Fehmi Ege Felsefe Fen Bilgisi Fen ve Teknoloji FERDA ANIL YARKIN Ferdi Özbeğen Ferdi TAYFUR FERHAT GÖÇER Feridun Düzağaç fermantasyon festival alanı festivali Fethiye fıkralar fikret Fikret Kızılok FİLİBE-TIMRAŞLI ETHEM BEY Filibe-Timrasli ETHEM Bey film film izle Film Müzikleri Finlandiya Fizik fizy.com FLASH TV Flickr GAZİEMİR FOTOĞRAFLARI Florida Follonica fondöten Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları FOX fön Frank Sinatra Fransa frazier Funda Arar galata kulesi GALATASARAY Galler Gangnam style gazete gazetecilik GAZIEMIR DE OSMANLI DÖNEMI YERLESIMI GAZİ UMUR BEY Gaziantep gaziemir GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM ŞENOL’A NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir Belediyesi Çocuk Kafkas Ekibi Yetenek Siz... GAZİEMİR BELEDİYESİ ESNAF BULUŞMALARI TOPLANTISI YAPILDI ... Gaziemir Belediyesi Öğrenci Yetiştirme Kursları 16... GAZİEMİR BELEDİYESİ SARNIÇ ESNAF BULUŞMALARI TOPLANTISI... Gaziemir Belediyesi Şubat Ayı Etkinlik Programı Gaziemir Belediyesi’nden örnek proje Gaziemir Esnaf Odası Gaziemir Esnaf Odası'ndan Kadir Gecesi Hayırı GAZİEMİR ESNAF ODASININ HAZIRLATTIĞI ÖNLÜKLER DAĞITILIYOR... Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (10) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (11) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (12) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (13) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (14) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (15) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (16) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (17) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (18) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (19) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (20) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (21) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (22) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (23) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (24) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (25) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (3) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (4) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (5) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (6) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (7) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (8) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (9) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Yeni Logo GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Site Haritası Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YÖNETİM VE DENETİM KURUL Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Dayanışma gecesi... GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI'NIN GELENEKSEL ETLİ PİLAVI GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NDAN EĞİTİME DESTEK GAZİEMİR ESNAFININ YENİ BAŞKANI SÜLEYMAN BEYEN... Gaziemir Gönüllülerini Bekliyor GAZİEMİR HARİTASI GAZİEMİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ SEZAİ ER’E NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir İlçesi Sınırları İçinde Faaliyette Buluna... GAZİEMİR KAYMAKAMI ŞERAFETTİN TUĞ’A NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir Kent Konseyi Gaziemir Kent konseyi Genel Kurul Toplantısı Gaziemir Seydiköy gaziemir tarihi Gaziemir Tarihi - Web Slide Show gaziemir tarihi slide show Gaziemir Tarihi... Gaziemir Tavla Turnuvası Gaziemir Yerel Haber Gaziemir Yerel Haber - Dikey Buton Gaziemir Yerel Haber... Gaziemir'de Babalar Günü Golf Turnuvası Etkinliği... Gaziemir'de Kent Konseyi GAZİEMİR'DE OSMANLI DÖNEMİ YERLEŞİMİ Gaziemir’de kitap festivali Gaziemir’de muhteşem yılbaşı eğlencesi Gaziemir’de yüksekokul sevinci Gaziemir’in fahri hemşehrisi oldu... Gaziemirli (Seydiköylü) Haris Alexiou gaziemirtarihi GaziemirYerel Haber - Ana Sayfa GB hafıza GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SEYDİKÖY GAZİEMİR index gelin genç genç kalma gençlik genel seçim 2011 Genelgeler Germany geyik gezi planı GIDA GIDACI ESNAFA YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ Gillespie Giresun giyim Gloria Gaynor Gmail Google Google AdSense Google Drive Google hizmetleri googol Göbek Eritebilen İçecekler göbek eritme göğüs bölgesi Gökhan Kırdar Gökhan Özen gökhan tepe göksel gönül Gönül Yazar görmeniz gereken 555 film Görsel Sanatlar göz çevresi göz makyajı göz şişliği göz torbası gözenek genişlemesi gözenekler Gras Grease - Summer Nights Grup 84 Grup Gündoğarken Grup Laçin gsm Gülay Gülben ergen Gülden Karaböcek güler Gülşen gümrük Gümüşhane GÜNCEL DUYURULAR Güncel Haberler... Gündem güneş güneş ışını güneş kremi güneş yanığı güneşlenme güney GÜRKAN MERTTÜRK GÜRKAN MERTTÜRK - Biliyorsun (Star Akademi) 4 Temmuz 2011 gürsel Güzel Sözler güzellik H.İBRAHİM ŞENOL'DAN ESNAFA TEŞEKKÜR ZİYARETİ... Hababam Sınıfı haberin var mı HABERTURK Hacı Faik bey Hadise Haftalık Ders Programı Çizelgesi hair Hak ve Özgürlük Hareketi Kurultayı Hakan Altun Hakkari hakkımızda... Halay HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ SELAHATTİN DAVER’E NEZAKET ZİYARETİ HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ESNAF ODASI İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN KANTİNCİLİK KURSUNA KATILANLAR BELGELERİNİ ALDILAR halk müziği HALKBANK'tan İşyerini Yenileyecek Esnafa Destek Haluk Levent Hamburg hamile hamilelik hande yener harita Harita ve Afişler Hatay Hatice hay hayal gücü hayat Hayat Bilgisi HAYKO CEPKİN Hayvan Bakımevi hazım Heccav Tiyatro Oyunu helen HERKES BERKANT İÇİN ORADAYDI Herşeye Rağmen HEY Hey Dergisi HEY Dergisi 1980 POP ARABESK söyleyenlerin sayısı artıyor HEY DERGİSİ-16 ŞUBAT 1981 Hey Dergisi... Hey Dergisi'nin yayın hayatı HEY HAKKINDA YORUMLAR HEY in gittigidiyor HEY in internet (görseller) HEY in internet (içerik) HEY in sahibinden HEY OKURLARI Hız sınırları artırıldı Hidiv Kasrı 1 Hidiv Kasrı 2 Hijyen Uygulamaları Hizmetlerimiz... hobi hollanda HOMEROS NERELİDİR hopkin Hulisi Seven HULUSİ ABİ HULUSİ TUNCA Hürriyet HYIM Hz. Muhammed (S.A.V) Iğdır India Inna Instrumental IQ Isparta ışıltılı saçlar Italy i-phone İbrahim Erkal İbrahim tatlıses İBŞB icatlar için İESOB BİRLİK BAŞKANI ZEKERİYA MUTLU’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ İESOB GENEL KURUL 2010 İESOB... İETT Metrohan İl Genel Meclisi üyelerinden İl Genel’in Gaziemirli üyeleri iyi çalışıyor İl İl Mobese İlahi ilanlar ilçemi... İlhan İrem İlkler - Dünyanın İlkleri İlköğretim İlkyardım illüzyon imsakiye inci index İngilizce İngiltere İnkılap Tarihi İnkilap Tarihi inşaat inşaat mühendisliği international internet internet bağımlılığı internet kafe internetbulutu internetdenizi internetten alışveriş ipad iphone iphone problemleri iphone uygulamaları İrlanda İskoçya İslamiyet İsmail YK İsmet Nedim İspanya İstanbul istenmeyen tüyler istiklal İstiklal Caddesi İstiklal Marşı İsveç isveç diyeti İsviçre iş dünyası İşyeri Açarken... İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği İtalya İyi bir blog tasarımı nasıl olmalı? izin dilekçesi İZKA izmir izmir bostanlı sahil İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ’NE NEZAKET ZİYARETİ izmir gümrük izmir iskele izmir karşıyaka İzmir Öğrenci Rehberi izmir saat kulesi İzmir Tv'de 04.04.2007 tarihinde yayınlanan Önder SÜMER'in Esnaf Kürsüsü ropörtaj programı İzmir Tv'de 04.04.2007 tarihinde yayınlanan Önder SÜMER'in Esnaf Kürsüsü ropörtaj programı2 İzmir Veremle Savaş Derneği İzmirli Esnaflar İftar Yemeğinde Buluştu İzzet Altınmeşe İzzet Yıldızhan jagger Jamaica James Blunt James Morrison Japan Japon Japonya jethro Jingle bells joe Joe Dassin John Lennon John Travolta Juanito K. Çamlıca Kabe kablosuz internet Kadıköy kadın Kadir Gecesi Kadri Şençalar Kahramanmaraş Kahvehane kalça kalça ve basen bölgelerinizdeki fazla yağlardan kurtulabilirsiniz kamuran Akkor KANAL 7 KANAL TURK KANALD Kanarya Adaları Kandil kanuni Kapalıçarşı Kapasite Raporu Kapıdan satışlar Karabük Karaman Karaoke KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kargo karikatür Karikatürler karma cilt karne karot Kars Kastamonu kaş Katibim Katy Perry Kayahan Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Kayrak taşıyla harikalar yaratıyor Kayseri Kazancı Bedih Kazım Koyuncu keloğlan Kenan Doğulu Kendin Yap Kent Konseyi... kepek Keremcem KESIK CAYIR NESET ERTAS ZARA KUBAT Keşifler KEY ödemeleri Kıbrıs kılavuzu kına Kıraç Kırıkkale kırışıklık Kırklareli Kırşehir Kısa... Kısa... Gaziemir Yerel Haberleri... kıyafet Kız Kulesi kızılay kızılok Kibariye Kilis kilo kilo problemi kilo verme kilo vermek Kim Kimdir? Kimya Kiraz Kita kitap özetleri KOBİ destek paketini açıkladı Kocaeli Komik komikolannevarsaburada KONURSU konut Konya Korsan pazara operasyon Korumar Hotel KOSGEB KOSGEB - MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) KONFERANSI KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ KOSGEB İŞLEMLERİ KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB KOBİ destek paketini açıklandı... KOSGEB Kredi Faiz Desteği... KOSGEB Yeni Destek Modelleri kozmetik KPPS KRAL POP Kredi Borçları Kubat kudret kulübü Kumral Kur'an-ı Kerim Kurt Kanunu kuru cilt Kuşadası Kutsi kültürlerin kaynaştığı yurt… Kütahya kütüphane Lady Gaga Lara Latif Doğan lazer Led Zeppelin Leke nasıl çıkar? Leman Sam Lemar lens Letonya Levanten Levent Yüksel Leyla ile Mecnun lider linkler Lionel Richie Lise 1 lisesi Live in İzmir Ataturk Stadium (09.09.1986 izmir / TURKEY Live in İzmir Ataturk Stadium (09.09.1986 izmir / TURKEY) Live it up Lost Louis Armstrong LYS Macaristan madde magazin dergileri kapakları mahir Mahsun Kırmızıgül makyaj Malatya Maliye manco manço mançomongol Manga manikür Manisa Mantık Mardi Mardin Mariah Carey marka Marmaris Marşlar mary masaj maskara maske maşa mat matematik MAVİ IŞIKLAR MEB Medine medya MEGEP Projesi Mehmet Öz Mekke meme Memur menopoz Mercan Mersin Meslekler Metallica Metin Ersoy Mevlana Celaleddin Rumi Mevzuat... Mexico MFÖ MHP Gaziemir'den Esnaf Odası'na ziyaret Mısır Çarşısı Miami Michael Jackson Michael Jackson’un İstanbul konseri-23 Eylül 1993 mick milli piyango Miniatürk MİT mizah mobese mobese izle mobesetv moda Modern Talking moğollar Monako money moody Mor Ve Ötesi morfoloji Moskova Mu Kıtası muammer Muazzez Abacı Muazzez Ersoy Muğla Muhasebe Muhteşem Yüzyıl Murat Boz Murat Kekilli Musa Eroğlu music Mustafa Ceceli Mustafa Sandal Mustafa Yıldızdoğan Muş Muzaffer Sarısözen Müdür Yardımcısı Mühendislik münir Münir Nurettin Selçuk Müslüm Gürses Müzeyyen Senar müzik Nalan nasıl ? Nasıl daha fazla hit alabilirsiniz? Nat King Cole Nazan Öncel Ne pişirsem? NEREDE DOĞMUŞTUR? nermin Nermin CANDAN Nesli tehlikedeki türler Neşe Karaböcek Neşet Ertaş Neşet Ertaş - Zara - Kubat - Kesik Çayır - Karaoke Nevşehir New York Nezih Ünen Nida Tüfekçi Niğde Nilüfer niran ünsal no-tox Nokia 5800 Norveç Not Çizelgesi NSync NTV NTVSPOR nurettin Nurettin Rençber Nuri Sesigüzel NURSEN İLE MUSTAFA DÜNYAEVİNE GİRDİ… NURSOY AVM HİZMETE GİRDİ Oda Başkanlarımız... Oda kaydı bulunan esnafa finans desteği… oje oktay Okul okul gazetesi Okuma okumak Olgun şimşek online Ordu Orhan Gencebay Orhan Ölmez Osmaniye Osmanlı Osmanlı tarihi otomobil otrivine oyun Oyun Havası oyun teorisi Oyuncakistan oyunlar ozan doğulu ödev Ödev Kapak Ödev Sitesi ödevcinin yeri öğrenci Öğretmen öğretmenler Öğretmenler Günü ölçü Ölçü ve Tartı Aletleri Beyannameleri Ölçü ve Tartı Ayar Beyanname Verme Süresi Ölüdeniz ömür önemli telefonlar ÖNLÜK DAĞITIMI örgü-giyim-kıyafet ÖSYS-LYS-YGS öykü Öykü Berk Öykü-Berk özdemir özden Özgün Özhan Eren Pakistan'a Yardım Kampanyası panama Panama Kanalı para parfüm Paris Hilton paslanmaz çelik Paul McCartney pedikür peeling pembedir Performans Performans Ödevleri Petek Dinçöz Petros Petridis Pierre Loti pilates Pink Floyd pir sultan abdal piramit Piyano plak Plan Planlar ve Tutanaklar plasma lcd led Poland Polonya Pop POWER TURK poyraz presley Program İndir programlarından Proje Proje Ödevi Proje Ödevleri Proje ve Performans Ödevleri Psikoloji Queen radyo radyodan Rafet El Roman Ramazan İmsak saatleri Ramazan Şenses Rapor rapunzel rasta regl-adet Regtickpro Rehberlik renk körlüğü renkler Resim Rıza Efendi Rihanna Ringa Ringa Rize Rober Hatemo Roman Romanya RTE Russia Rusya S Plaka İhalesi S Plaka İhalesi Ertelendi S Plaka İhalesine Katılmaya Hak Kazananların Listesi S Plakalı Servis Araçlarının "Araç Uygunluk" Görünümleri Takvimi saat Saat 20’de20 dakika kitap okuyalım diyoruz sabıka kaydı saç saç bakımı saç kesimi saç stilleri saç uzatma Sadettin Kaynak Sadettin Öktenay Safiye Ayla Safiye Soyman Sağlık sakanty Sakarya Sakarya Fırat Salacak Salim Dündar SALSA SAMANYOLU HABER Samsun Samsung Galaxy Tab San Bartelemeo Sanayi Sanayi Sicil Belgesi Saraçhane 1 Saraçhane 2 Saraçhane HQ sarartıcı Sarnıç 2.Yağlı Güreşleri Sarnıç Yağlı Güreşleri Savaşlar Saz SBS Scorpions seçmeler Seden Gürel Sefa Doğanay Sefarad segal seksenler seksi görünmek Selahattin Pınar Selami Şahin selçuk Selçuklular selülit selülit kremi selülit tedavisi Seminer ve Sunular Sen de Söyle Sepetçiler Kasrı Serap Yenici Serdar Ortaç sertab erener Servis araçları set Sevgililer Günü sevim Sevim Şengül sex seydiköy SEYDİKÖY (GAZİEMİR) BELEDİYE TEŞKLATININ KURULMASI seydiköy şiiri Seydiköy was founded 2600 years ago Seydiköy… Seydiköylü Rumlar Seydiköylüler Derneği Seydiköylüler'de artık dernekleşti.. Seyyar Tayyar SEZEN AKSU Sezen Seley Aksu SGK Shakira shapiro SHOW TV Shrek sıla sımsıkı göğüsler Sınav Sınav Analiz Programı sınavsız ustalık ve esnaflık belgesi sınıf Sınıf Planı Sırbistan sıvı kaybı Sibel Can sigara Sigortalılığı Durdurulanlar SİHİRLİ DEĞNEK Siirt silikon sinema Sinop sir ağda site site haritası Sivas Sivil savunma sivilce siyah noktalar sizin Slovakya Slovenya snow patrol Sofia solarium Soner OLGUN soner sarıkabadayı Sosyal Bilgiler Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Kulüpler sözleri Spain Spiros Kottis Spor SRC-5 St. Barts stand STAR STAR WARS STEVIE WONDER su döngüsü Suat Aydogan Suat Sayın Sudi Arabistan Sultanahmet Suskunlar Suya düşen cep telefonu nasıl kurtarılır? Sümer Ezgü süre uzatımı şairlerle şakir şampuan Şanlıurfa şarkı şentürk şerif Şırnak şifalı bitkiler Şiirler şişmanlık ŞOFÖRLER Şubat T.C. İZMİR VALİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN Takdir-Teşekkür takı-mücevher Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik taksim Takvim Tango Tanju Okan tanürek TAPDK Taraf yazarı Kütahya TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarih Tarihi Yerler Tarkan Tasarım tasarruf Tatil Ödevi Tatyos Efendi Taylan Kümeli Tekirdağ teknoloji Telekom Tenerife Hotel Teoman Alpay ter kokusu terleme TESK 2011 Yılı Genelgeleri TESK... Test tezcan THiNK BiG (BÜYÜK DÜŞÜNMEK) Thomas Alva Edison tırnak bakımı timur Tiyatro Tiyatro ve Skeç Örnekleri TKGA PROJESİ TL TNT Tokat Tolga Akyıldız Toplum torba yasa torba yasası Toto Cotugno Tören Programı Trabzon Trafik trafik kazaları TRT HABER TRT1 TRT3SPORTV TSM Tsunami TTNET Tual Tuğba Ekinci Tuğla Teorisi tull Tunceli TURGAY BASYAYLA Turizm Turkcell Esnaf Paketi Turkey Turkish Tüketici Türk Halk Müziği Korosu Konseri Türk Pop Müzik Tarihi Türk sanatı türk sineması Türkan Şoray Türkçe Türkiye TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI Türkiye-Rusya Vize Anlaşması Türkü TV'de The Best of -2- Twitter Twitter hesabımı Facebook ile nasıl bağlarım? Twitter hesabını Türkçeleştirme... U2 U2 istanbul U2 İstanbul'u Salladı U2 live aid 1985 uçak uçer Ud Uğur Mumcu’ya görkemli anma Ukome Ukrayna ulaşım ultraviyole Ulus Parkı Union Palace Hotel - Marmaris United States Urfa uskan Uşak uydu-sat Uzaktan Öğrenme Portalı Uzay ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ Üç Hürel Ümit Besen Ümit Kaftancıoğlu Ürgüp Üsküdar üstün Van Vangöl ve arkadaşları Irmak'a yeni okul için çalış... varis Vatandaşlık ve Veda Hutbesi video virüs vitamin Volkan Konak Volterra VPN nedir ? Vurgun Efe vücut bakımı WE are THe World web-blog design WEST SOMERSET Westlife WHAM Whitney Huston WiFi windows world World Trade Center yabancı Yabancı Dil yağlı cilt Yalçın Bayer Gaziemir'i Anlattı Yalın Yalova yanak ve gıdı sarkması yapı Yapı Fuarı YARIM ASSOLİST OLDU... yarışı yarışması Yasalar Yasemin yaş yaşam yaşamak Yaşar Güvenir Yaşlı Ağaç Ev Yavuz bingöl yaz yazar Yazar Ömer Köroğlu Kitap İmza Günü Düzenliyor yazım kuralları yemek tarifleri (yeme-içme) Yemen Türküsü Yeni başlayanlar için; Yerel Haberci YENİ DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ Yeni Türkü yeres yerli Yesari Asım Arsoy yeşil çay Yeşil Çevre Yeşil Ev Projesi yeşilçam Yetenek Sizsiniz Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik YGS Yıldırım Gürses yıldız Yıldız Tilbe yılmaz yoga yoğurt Yonca Lodi youtube YouTUBE GAZİEMİR videoları Yozgat yönetici yunak yunanistan Yurdaer Doğulu Yurtseven Kardeşler Yusuf Hayaoğlu Yusuf Nalkesen Yüksek Sadakat Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar yüz yüz gerdirme yüz maskeleri yüzbaşıoğlu yüzdeki tüyle yüzdeki tüyler Zafer Peker Zara zayıflama Zeki Müren Zengin Kız Fakir Oğlan Zerrin Özer zeytinoğlu Ziya Taşkent Zonguldak zülfü livaneli zümrüt

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -